نمایشگاه بین المللی شیشه استانبول

نمایشگاه بین المللی شیشه استانبول

نمایشگاه بین المللی شیشه استانبول

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/06)
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/09)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 19:00
664 غرفه و شرکت
24 کشور
70909 نفر
109 کشور

نمایشگاه بین المللی شیشه استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیشه استانبول از 15 الی 18 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی شیشه استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شیشه استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی