نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

۳ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/25)
۶ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/28)
نمایشگاه بین المللی مشهد
3.700 مترمربع
117 شرکت داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد نوزدهمین دوره از تاریخ 3 تا 6 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد نوزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد نوزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی