نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۲ اسفند ۱۳۹۸ (2020/02/21)
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ (2020/03/01)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 18:00
85.000 مترمربع
600 شرکت
80.000 بازدید کننده

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 2 الی 11 اسفند 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی