4
نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگجو چین

۱۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/07)
۱۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/09)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگجو چین از تاریخ 16 الی 18 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی