نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

۸ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/29)
۱۱ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/02)
نمایشگاه بین المللی تهران
75.000 مترمربع
761 شرکت داخلی و 459 شرکت خارجی
32 کشور

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران بیست و پنجمین دوره از تاریخ 8 الی 11 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران بیست و پنجمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران بیست و پنجمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی