نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/22)
۳ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/25)
نمایشگاه بین المللی تهران
57.000 مترمربع
700 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران از تاریخ 31 شهریور الی 3 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی ماشین آلات و صنایع وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی