نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/14)
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/17)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 18:30
1800 شرکت کننده
22 کشور
75.368 بازدیدکننده
146 کشور

نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 23 الی 26 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) اینجا کلیک کنید

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی