نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی استانبول

نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی استانبول

نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی استانبول

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/04/30)
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/03)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 17:00
120هزار مترمربع
سالن 12
67 کشور
65782 نفر

نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی استانبول از 10 الی 13 اردیبهشت 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی