نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/04/30)
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/03)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 17:00
120هزار مترمربع
سالن 12
67 کشور
65782 نفر

نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 10 الی 13 اردیبهشت 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی