نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

۱۲ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/03)
۱۵ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/06)
نمایشگاه بین المللی شیراز
10.000 مترمربع
103 شرکت

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز بیستمین دوره از تاریخ 12  الی 15 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

غرفه سازی در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی