نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/17)
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)

نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت چین پکن ، در تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صنعت سلامت و بهداشت چین پکن

عضویت در خبرنامه ایمیلی