4
نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات غیرآهنی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات غیرآهنی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات غیرآهنی گوانگجو چین

۶ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/27)
۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/29)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات غیرآهنی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات غیرآهنی گوانگجو چین از تاریخ 6 الی 8 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات غیرآهنی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات غیرآهنی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی