نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/16)
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/19)
نمایشگاه بین المللی مشهد
60 غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد بیستمین دوره از تاریخ 25 تا 28 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد بیستمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد بیستمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی