4
نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو چین

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو چین

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/04)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/06)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه گوانگژو

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه صنعت چاپ گوانگژو از 14 الی 16 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ گوانگژو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی