4
نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

۳ دی ۱۳۹۹ (2020/12/23)
۶ دی ۱۳۹۹ (2020/12/26)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
9.450 مترمربع
80 شرکت
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه اصفهان
گردشگری و توریسم

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت گردشگری از تاریخ 3 الی 6 دی 1399 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی