نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/19)
۱ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/22)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
9.450 مترمربع
80 شرکت

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت گردشگری از تاریخ 29 خرداد الی 1 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی