4
نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

۲۱ دی ۱۴۰۰ (2022/01/11)
۲۴ دی ۱۴۰۰ (2022/01/14)
نمایشگاه بین المللی مشهد
دسترسی موضوعی
رسانه های صوتی و تصویری

نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد از تاریخ 21 تا 24 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی