4
نمایشگاه بین المللی طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان شنزن چین

نمایشگاه بین المللی طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان شنزن چین

نمایشگاه بین المللی طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان شنزن چین

۱۰ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/01)
۱۳ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/04)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان شنزن چین

نمایشگاه بین المللی طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان شنزن چین، در تاریخ 10 الی 13 آذر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی