4
نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی هنگ کنگ چین

۲۸ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/17)
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/19)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی هنگ کنگ چین از تاریخ 28 الی 30 بهمن 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی غذای گیاهی هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی