نمایشگاه بین المللی فتوولتاییک گوانگژو

نمایشگاه بین المللی فتوولتاییک گوانگژو

نمایشگاه بین المللی فتوولتاییک گوانگژو

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/16)
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/18)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو

نمایشگاه بین المللی فتوولتاییک گوانگژو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فتوولتاییک گوانگژو از 25 الی 27 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی فتوولتاییک گوانگژو

شرکت در نمایشگاه بین المللی فتوولتاییک گوانگژو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی