نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز

۲۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/12)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15:00 الی 20:30
3.000 مترمربع
سالن شهریار

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز سومین دوره از تاریخ 21 الی 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز سومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز سومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی