4
نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه مسکو

۲۲ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/11)
۲۵ فروردین ۱۴۰۲ (2023/04/14)

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه مسکو از 22 الی 25 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی