4
نمایشگاه بین المللی فیلم و تلویزیون هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی فیلم و تلویزیون هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی فیلم و تلویزیون هنگ کنگ چین

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/13)
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/16)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی فیلم و تلویزیون هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی فیلم و تلویزیون هنگ کنگ چین از تاریخ 22 الی 25 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی فیلم و تلویزیون هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی فیلم و تلویزیون هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی