نمایشگاه بین المللی لوازم کودک و نوجوان مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم کودک و نوجوان مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم کودک و نوجوان مسکو

۳ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/25)
۶ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/28)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم کودک و نوجوان مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم کودک و نوجوان مسکو از 3 الی 6 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم کودک و نوجوان مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم کودک و نوجوان مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی