4
نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی ایران تهران

نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی ایران تهران

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/08)
۲۲ بهمن ۱۴۰۱ (2023/02/11)
نمایشگاه شهرافتاب

نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی تهران از تاریخ 19 الی 22 بهمن 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی