نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران

نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران

نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/15)
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/18)
نمایشگاه بین المللی تهران
10.400 مترمربع
98 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران نهمین دوره از تاریخ 15 الی 18 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران نهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران نهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی