نمایشگاه بین المللی مادر و نوزاد شیراز

نمایشگاه بین المللی مادر و نوزاد شیراز

نمایشگاه بین المللی مادر و نوزاد شیراز

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/19)
۲ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/23)
نمایشگاه بین المللی شیراز
18.000 مترمربع
132 شرکت

نمایشگاه بین المللی مادر و نوزاد شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی مادر و نوزاد شیراز از تاریخ 29 خرداد الی 2 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی مادر و نوزاد شیراز

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی مادر و نوزاد شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی