نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

۳ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/25)
۶ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/28)
نمایشگاه بین المللی مشهد
3.700 مترمربع
117 شرکت داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد دوازدهمین دوره از تاریخ 3 تا 6 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد دوازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد دوازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی