4
نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

۲۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/17)
۲۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/20)
نمایشگاه بین المللی مشهد
3.400 مترمربع
108 شرکت داخلی
دسترسی موضوعی
تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد از تاریخ 26 تا 29 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی