نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز

۷ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/26)
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/01)
نمایشگاه بین المللی تبریز
15 الی 20:30

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز بیست و دومین دوره از تاریخ 7 الی 10 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز بیست و دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز بیست و دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی