4
نمایشگاه بین المللی محصولات کودک هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی محصولات کودک هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی محصولات کودک هنگ کنگ چین

۱۹ دی ۱۴۰۱ (2023/01/09)
۲۲ دی ۱۴۰۱ (2023/01/12)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی محصولات کودک هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات کودک هنگ کنگ چین از تاریخ 19 الی 22 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی محصولات کودک هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی محصولات کودک هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی