نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

۱۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/03)
۱۵ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/05)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (REW) از 13 الی 15 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کودک، محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی