4
نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

۳ اسفند ۱۴۰۲ (2024/02/22)
۶ اسفند ۱۴۰۲ (2024/02/25)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (REW) از تاریخ 03 الی 06 اسفند 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی کودک، محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی