نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

۵ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/25)
۸ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/28)

نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (REW) از5 الی 8 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی