نمایشگاه بین المللی معماری و ساختمان میلان (MADE)

نمایشگاه بین المللی معماری و ساختمان میلان (MADE)

نمایشگاه بین المللی معماری و ساختمان میلان (MADE)

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/13)
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/16)
نمایشگاه بین المللی میلان

نمایشگاه بین المللی معماری و ساختمان میلان (MADE)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی معماری و ساختمان میلان (MADE) از 22 الی 25 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی میلان برگزار خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی معماری و ساختمان میلان (MADE)

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی معماری و ساختمان میلان (MADE) و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی