4
نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

۱۰ آبان ۱۴۰۲ (2023/11/01)
۱۳ آبان ۱۴۰۲ (2023/11/04)
مرکز نمایشگاهی تبریز

نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی ایران تبریز از 10 الی 13 آبان 1402 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی