4
نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

۲۲ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/13)
۲۵ تیر ۱۴۰۱ (2022/07/16)
مرکز نمایشگاهی تبریز

نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی ایران تبریز از 22 الی 25 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی مواد غذائی، شیرینی و شکلات و نوشیدنی تبریز ایران

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی