نمایشگاه بین المللی نفت و گاز عراق، اربیل

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز عراق، اربیل

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز عراق، اربیل

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ (2020/04/19)
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (2020/04/22)
نمایشگاه بین المللی اربیل

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز عراق، اربیل

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز عراق، اربیل از تاریخ 31 فروردین الی 3 اردیبهشت 1399 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز عراق، اربیل

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز عراق، اربیل و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی