نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/16)
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/19)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو از 27 الی 30 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی