نمایشگاه بین المللی نورپردازی و روشنایی هند

نمایشگاه بین المللی نورپردازی و روشنایی هند

نمایشگاه بین المللی نورپردازی و روشنایی هند

۱۹ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/11)
۲۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/13)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی نورپردازی و روشنایی هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نورپردازی و روشنایی هند از 19 الی 21 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی نورپردازی و روشنایی هند

شرکت در نمایشگاه بین المللی نورپردازی و روشنایی هند و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی