نمایشگاه بین المللی نورپردازی و ساختمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی نورپردازی و ساختمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی نورپردازی و ساختمان فرانکفورت

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/18)
۳ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/23)
نمایشگاه بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی نورپردازی و ساختمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی نورپردازی و ساختمان فرانکفورت از تاریخ 27 اسفند 1396 الی 3 فروردین 1397 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت برگزار شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی نورپردازی و ساختمان فرانکفورت

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی نورپردازی و ساختمان فرانکفورت و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی