4
نمایشگاه بین المللی هدایا و کالاهای مسافرتی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی هدایا و کالاهای مسافرتی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی هدایا و کالاهای مسافرتی هنگ کنگ چین

۲۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/15)
۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی هدایا و کالاهای مسافرتی هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی هدایا و کالاهای مسافرتی هنگ کنگ چین از تاریخ 24 الی 27 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی هدایا و کالاهای مسافرتی هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی هدایا و کالاهای مسافرتی هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی