4
نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش امارات متحده عربی- دبی

۵ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/24)
۷ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/26)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی امارات
اخبار نمایشگاهی دبی

نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش دبی از تاریخ 5 الی 7 اسفند 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی