نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی امارات

۵ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/25)
۷ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/27)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی از تاریخ 5 الی 7  فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی هفته فناوری دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی