نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی شیراز

نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی شیراز

نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی شیراز

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/24)
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/27)
نمایشگاه بین المللی شیراز
17.000 مترمربع
173 شرکت داخلی و 25 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی شیراز از تاریخ 4 الی 7 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی شیراز

غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی کشاورزی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی