نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی هند

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی هند

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی هند

۹ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/28)
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/04)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی هند از 9 الی 13 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی هند

شرکت در نمایشگاه بین المللی پلاستیک و بسته بندی هند و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی