نمایشگاه بین المللی پوشاک استانبول

نمایشگاه بین المللی پوشاک استانبول

نمایشگاه بین المللی پوشاک استانبول

۱۹ تیر ۱۳۹۸ (2019/07/10)
۲۲ تیر ۱۳۹۸ (2019/07/13)
نمایشگاه بین المللی استانبول
10:00 الی 19:00
سالن های 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14

نمایشگاه بین المللی پوشاک استانبول

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک استانبول از 19 الی 22 تیر 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک استانبول

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پوشاک استانبول (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی