نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریز

نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریز

نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریز

۱۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/04)
۱۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/07)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریز دومین دوره از تاریخ 13 الی 16 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریز دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریز دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی