نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک استانبول

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک استانبول

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک استانبول

۸ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/27)
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/03)
نمایشگاه بین المللی استانبول

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک استانبول

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک استانبول (Unicera) از تاریخ 8 الی 12 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی استانبول برگزار گردید.

بازدید از نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک استانبول

شرکت در نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک استانبول و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی