نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/01)
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/04)
نمایشگاه بین المللی تهران
3.800 مترمربع
46 شرکت داخلی و 4 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران اولین دوره از تاریخ 10 الی 13 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی