4
نمایشگاه بین المللی کالاهای ورزشی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی کالاهای ورزشی هنگ کنگ چین

نمایشگاه بین المللی کالاهای ورزشی هنگ کنگ چین

۲۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/15)
۲۷ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/18)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی کالاهای ورزشی هنگ کنگ چین

برگزاری نمایشگاه بین المللی کالاهای ورزشی هنگ کنگ چین از تاریخ 24 الی 27 آبان 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کالاهای ورزشی هنگ کنگ چین

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی کالاهای ورزشی هنگ کنگ چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی