4
نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرمی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرمی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرمی گوانگجو چین

۸ خرداد ۱۴۰۲ (2023/05/29)
۱۰ خرداد ۱۴۰۲ (2023/05/31)
مرکز نمایشگاهی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرمی گوانگجو چین

نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرمی گوانگجو چین از تاریخ 8 الی 10 خرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی گوانگجو برگزار خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرمی گوانگجو چین

شرکت در نمایشگاه بین المللی کفش و کالاهای چرمی گوانگجو چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی