نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/07)
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/11)
نمایشگاه بین المللی مشهد
300 شرکت داخلی و خارجی

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد با هدف ارتقا کمی و کیفی صنعت گل و گیاهان آپارتمانی و فضای باز، گل های شاخه بریده از تاریخ 17 تا 21 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد با 300 شرکت داخلی و خارجی در قالب 700 غرفه انجام شد.

ثبت نام در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد

غرفه سازی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی