نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ (2020/02/02)
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ (2020/02/05)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات و چوب، تجهیزات و صنایع وابسته تهران از تاریخ 13 الی 16 بهمن 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران  (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی