نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/02)
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/05)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران هفدهمین دوره از تاریخ 13 الی 16 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته تهران هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی