نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز

۱۱ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/03)
۱۴ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/06)
نمایشگاه بین المللی شیراز
8.000 مترمربع
200 غرفه

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز

سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی از تاریخ 11 الی 14 مهر 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.

ثبت نام در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز

غرفه سازی در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی