نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد

۲۵ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/17)
۲۸ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/20)
نمایشگاه بین المللی مشهد
4.800 مترمربع
200 غرفه

نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد

هشتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط‌ زیست شهر از تاریخ 25 الی 28 مهرماه 1396 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید.

ثبت نام در هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد

غرفه سازی در هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی