4
نمایشگاه تخصصی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصولات بهداشتی و ماشین آلات مشهد

نمایشگاه تخصصی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصولات بهداشتی و ماشین آلات مشهد

نمایشگاه تخصصی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصولات بهداشتی و ماشین آلات مشهد

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/04)
۱۶ مرداد ۱۴۰۰ (2021/08/07)
نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه تخصصی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصولات بهداشتی و ماشین آلات مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصولات بهداشتی و ماشین آلات مشهد از تاریخ  13 تا 16 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام درنمایشگاه تخصصی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصولات بهداشتی و ماشین آلات مشهد

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصولات بهداشتی و ماشین آلات مشهد

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی